Hoe verhalen richting geven aan organisatieverandering | zomerinhuis.nl / communicatie+
Werken vanuit een sterk verander verhaal of ’change story’ geeft een helder vertrekpunt + kaders aan iedere organisatieverandering...
zomerinhuis.nl / communicatie+, Eric Zomer, e-commerce, online strategie, social media strategie, art direction, creative direction, brandbuilding, brand identity, copywriting, storytelling, content management, creative concepts, web en visual design, effectieve online communicatie, online campagnes, crossmediale campagnes, social media campagnes, merk activatie, webbuilding, merk sessies, brand workshops, business strategie, communicatietrends en marketingtrends.
19651
post-template-default,single,single-post,postid-19651,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
 

Hoe verhalen richting geven aan organisatieverandering

Hoe verhalen richting geven aan organisatieverandering

Storytelling is de inspirerende communicatiemethodiek die al jaren mensen verbindt. Het creëert vertrouwen en verbondenheid, bij potentiële klanten, medewerkers en stakeholders. Daarom ook wordt storytelling steeds vaker ingezet bij verandermanagement. Werken vanuit een sterk verander verhaal geeft namelijk een helder vertrekpunt aan iedere organisatieverandering.

)

Ondanks dat storytelling al een tijd succesvol wordt toegepast binnen verandertrajecten voor grote organisaties, wordt ze door middelgrote organisaties nauwelijks of helemaal niet toegepast. Vaak hebben medewerkers en stakeholders hebben daarom geen duidelijk beeld waar de nieuw te vormen organisatie nu precies voor staat en wat hun rol daarin is. Wat hen ontbreekt is een gezamenlijk en gedragen toekomstbeeld…

Herken je het je het plaatje: de directie gaat meerdere keren met elkaar de hei op, maakt een plan, komt terug in de organisatie, houdt een praatje met een ingewikkelde PowerPoint en zegt dan: ‘en nu weer lekker aan de slag!’.  Zo ‘overkomt’ verandering medewerkers en geven de noodzakelijke veranderingen onnodig veel weerstand, onrust en tijdverlies.

Dat betekent dat je naast een formele boodschap ook een verhaal nodig hebt, dat aansluit bij de wereld van jouw medewerkers. Waarom staan die elke ochtend op om naar hun werk te gaan? Bij die emoties moet je verhaal aansluiten als je wilt dat het ’klikt’.

Medewerkers alleen met sterke verhalen verbinden is echter onvoldoende. Hen eigenaarschap laten nemen in het hele veranderproces is eigenlijk dé belangrijkste factor voor een succesvolle transitie. Zo ontstaat er ruimte voor een lerende organisatie en daarmee een beter werkklimaat. De kracht van storytelling in deze verander vraagstukken is dat ze directies en veranderteams helpt om de vaak complexe boodschappen beter te structureren en over de bühne te krijgen. En -niet onbelangrijk- hen ondersteunt om medewerkers ’mee’ te krijgen.

(

In 8 stappen naar een nieuwe organisatie

Verhalen helpen medewerkers te motiveren om het avontuur van verandering aan te gaan. Een goed verhaal zorgt immers voor emotionele engagement. In de eerste drie stappen hiertoe staat de voorbereiding centraal, zoals het formuleren van het verander verhaal en het formeren van een sterk verander team. Stap vier, vijf en zes gaan om het betrekken en enthousiasmeren van medewerkers en teams in de organisatie bij het verander verhaal.

De laatste twee stappen zijn gericht op het verder verankeren van het verhaal in de organisatie, bijvoorbeeld door ook nieuwe medewerkers erin te trainen en de implementatie ervan in alle communicatiemiddelen.

Wat is het vertrekpunt van de verandering

 
1 –  De context kaders van de verandering bepalen;
2 –  De urgentie van de verandering duidelijk maken;
3 –  Het verander verhaal verbeteren en afstemmen tot de essentie;
4 –  Het verander verhaal vinden;
5 –  Het verander verhaal structureren;
6 –  Optimale veranderteams samenstellen en begeleiden;
7 –  Verander verhaal implementeren in de nieuwe communicatie;
8 –  Interne- en externe uitrol van de nieuwe propositie.

Wil jij net als ORAM, Landschap Erfgoed Utrecht, Amazona Ecoverf, Kenteq en ARQ/IVP ook aan de slag met een succesvolle transformatie van jouw organisatie en verander verhalen!? Maak dan ’ns een afspraak met mij voor een optimalisatie date!

Verander verhaal ARQ / IVP


)

)


 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.